Metallator Malmkvist AB

Metallator Malmkvist AB har idag ca 25 anställda.
Grunden i vår verksamhet består av avancerade legoarbeten inom skärande bearbetning, svarvning, fräsning, plåtbearbetning, svetsning och montage. Samt egna produkter/maskiner inom ånggeneratorer.
Är även systemleverantör inom filtrering av oljor och gas utrustningar.