Nyheter

2015-05-22

Martin Lövebrant med Ljungby företaget CBL Maskinbearbetning AB köper Malmkvist Produktion AB med start av driften 22 maj 2015

Nytt  Org.nr  556191-4580

2020-01-01

Vårt nya namn är  Metallator Malmkvist AB

Verksamheten drivs vidare i befintliga lokaler.