Miljö- och kvalitetscertifikat

KVALITETSPOLICY

Metallator Malmkvist AB syfte och förutsättningar är att utveckla, tillverka och marknadsföra egna produkter inom ånggeneratorer, samt vara system underleverantör inom legotillverkning och filtrerings utrustning.
Genom att utnyttja och stimulera personalens kvalificerade yrkeskunnande och kvalitetskänsla, skall företaget och samtliga anställda sträva efter att leverera felfria produkter och tjänster i avtalad tid.
Varje produkt eller tjänst skall uppfylla avtalad / förväntad kvalitet från extern kund eller medarbetare inom företaget.
Våra processer och produkter i vår verksamhet skall uppfylla gängse lagar, förordningar och lokala föreskrifter.
Kvalitetsmålen och internrevisioner skall stimulera och engagera alla medarbetare till att aktivt delta i det ständiga förbättringsarbetet att upprätthålla en väl god kvalitet.

Metallator Malmkvist AB

Metallator Malmkvist AB har idag ca 25 anställda.
Grunden i vår verksamhet består av avancerade legoarbeten inom skärande bearbetning, svarvning, fräsning, plåtbearbetning, svetsning och montage. Samt egna produkter/maskiner inom ånggeneratorer.
Är även systemleverantör inom filtrering av oljor och gas utrustningar.