Ånggeneratorer

Ånggeneratorer | bini-1000
Ånggeneratorer

Bygg upp en säkrare arbetsplats som kräver mindre belastning av dina medarbetare. Ta bort is vid vinterarbeten och vinn tid samt höj kvalitén på det utförda arbetet. Malmkvist produktion hjälper dig att välja ånggeneratorer som passar dina ändamål.

Med hjälp av ångspett kommer du åt att ta bort oönskad is i stort sett överallt. Hitta en ånggenerator med rätt kapacitet som verkligen klarar av att höja kvalitén på din verksamhet!

Våra ånggeneratorer

Bini 610 – med sin snabba uppstart (efter ca 3 min avger ånggeneratorn full kapacitet, 100 kW och 180 kgånga/h), är Bini 610 till stor hjälp vid  i stort sett alla vinterarbeten. Ångspettet är effektivt vid t.ex. tining av containrar, vägtrummor, frusna ledningar, tjäle vid grävningsarbeten m.m

Bini 1000S  – en ånggenerator med oljeeldad vattenrörspanna av genomströmningstyp.
Aggregatet är försett med oljebrännare av standardtyp, elverk, matarvattenpump och tankar för vatten och bränsle.
Bini 1000S är lämplig för tining av vägtrummor, frusna ledningar, tjäle vid grävningsarbeten m.m.

Kontaktperson

Försäljning/reservdelar/service  Bini & Binitron
Direkt: 0472-454 30

montering@malmkvistproduktion.se

Legotillverkning/System

Skärande bearbetning
Skärande bearbetning, fräsning, svetsning, svarvning m.m.

Vår funktion som underleverantör av kvalitetsprodukter växer snabbt.
Tack vare vår kompetens och vår moderna utrustning utför vi fler och fler legoarbeten inom skärande bearbetning, svarvning, fräsning, plåtbearbetning, svetsning och montage. Antingen det gäller hela maskinsystem eller enskilda enheter. Också som underleverantör är vi särskilt starka på små till medelstora serier där kvalitet och finish är avgörande.

Att värna om miljön ser vi som en ren självklarhet. Därför är vi sedan länge certifierade enligt både ISO14001 och ISO 9000.

Men det är kring dig som kund det ständigt kretsar. Det är dina problem som ska lösas. Och det är vi som har som uppgift att utföra arbetet. Vi ser dina problem som vår inspiration. Idérikedom och erfarenhet finns helt enkelt i blodet hos oss när det gäller skärande bearbetning, fräsning, svetsning m.m. Ständigt är vi engagerade i nya och utmanande projekt, problem och frågeställningar som vi vänder ut och in på och inte släpper ifrån oss förrän både vi och du som kund är helt nöjda.

Men det handlar inte enbart om nytänkande. Det handlar också om noggrannhet och en känsla för hur man löser det aktuella problemet på bästa sätt. Sådant finns naturligt hos oss och är en av anledningarna till att vi kan överträffa oss själva gång efter gång. Vår uppgift är att undanröja alla hinder och säkerställa att resultatet blir det allra bästa.

Kontaktperson

Martin Lövebrant, VD
Försäljnings ansvarig legoproduktion

Direkt: 0472-454 32
Mobil: 070-531 73 15
martin.lovebrant@malmkvistproduktion.se