Bini 610

Nedladdningsbara filer:

Med sin snabba uppstart (efter ca 3 min avger ånggeneratorn full kapacitet, 100 kW och 180 kgånga/h), är Bini 610 till stor hjälp vid ett flertal av vinterarbeten. Tining av vägtrummor, frusna ledningar, tjäle vid grävningsarbeten m.m.

Bini 610 är smidig att handha och lätt att förflytta.

Kort om funktionen
Bini 610 är en ånggenerator med oljeeldad vattenrörspanna av genomströmningstyp. Aggregatet är försett med oljebrännare av standardtyp, elverk, matarvattenpump och tankar för vatten och bränsle.

Ett inbyggt elverk svarar för elförsörjningen av vattenpump, brännare och styrsystem. Elverket utgörs av en bensinmotordriven 1-fasgenerator och kan enkelt monteras ur aggregatet för andra användningsändamål.

Bini 610 kan även anslutas till 230 V 1-fas elnät. Matarvattenpumpen pumpar vatten från vattentanken till värmeslingan där vattnet upphettas till ånga.

Ångan tas genom en ångslang. Till ångslangen kan trumtiningsmunstycke eller tjältiningsutrustning anslutas. I matarvattenledningen finns en tryckvakt som bryter spänningen till brännaren och vattenpumpen när trycket blir för högt i ledningen.

Aggregatet är också utrustat med en flödesvakt som bryter spänningen till brännaren om vattenflödet av någon anledning upphör. Oljebrännaren som är av standardtyp är placerad i änden av den liggande värmeslingan.

Uppbyggnad
Luckor och dörrar är placerade så att drift och underhåll underlättas. Oljebrännaren är t.ex. lättåtkomlig. Dessutom består huven av lätt löstagbara sektioner.

För att underlätta förflyttning av aggregatet är detta försett med lyftöglor och gaffelfickor. Vatten- och bränsletanken är dimensionerade för minst tre timmars kontinuerlig drift.